Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Wniosek nr - 11/11

Od:

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji              

Do:

Zarządu Powiatu Tczewskiego

W sprawie:

Komisja wnosi o możliwość dokonania zmiany nazwy i przedmiotu działania Komisji Stałych poprzez: - przeniesienie z Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej, Prorodzinnej i Promocji zagadnień związanych z promocją do przedmiotu działania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, -zmianę nazwy na : Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, - zmianę nazwy na : Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej, Prorodzinnej

Data wpływu: 2011-01-31           

Data przekazania: 2011-02-03

czytaj całość: Wniosek nr - 11/11

Wniosek nr - 12/11

Od:

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji              

Do:

Zarządu Powiatu Tczewskiego

W sprawie:

Komisja po przedstawieniu przez Naczelnika Wydziału Edukacji, Promocji Kultury i Sportu próśb Dyrektorów szkół wnosi o rozważenie możliwości utworzenia dodatkowych kierunków ze względu na reorganizację Centrum Edukacji Dorosłych.

Data wpływu: 2011-01-31 

Data przekazania: 2011-02-03

czytaj całość: Wniosek nr - 12/11

Wniosek nr - 13/11

Od:

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji              

Do:

Zarządu Powiatu Tczewskiego

W sprawie:

Przewodnicząca Komisji po rozmowach z Panem Wojciechem Wanke Naczelnikiem Wydziału Edukacji Promocji Kultury i Sportu zaproponowała konieczność przygotowania i opracowania założeń polityki oświatowej w Powiecie Tczewskim.

Data wpływu: 2011-02-03            

Data przekazania: 2011-02-03

czytaj całość: Wniosek nr - 13/11

Wniosek nr - 14/11

Od:

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji              

Do:

Zarządu Powiatu Tczewskiego

W sprawie:

Komisja przyjęła informację w sprawie propozycji Zarządu Tczewskiego Towarzystwa Kulturalnego „Brama” o ogłoszeniu roku 2011 rokiem G. Ciechowskiego w Powiecie Tczewskim. W związku z powyższym pismem Komisja ostateczną decyzję w tej sprawie pozostawia Zarządowi wnosząc o uwzględnienie zapytań Radnych, z czym związane były by obchody?, z jakim programem? oraz z jakimi kosztami? Wnosimy również o uwzględnienie przy podejmowaniu decyzji przez Zarząd poniższych informacji: - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło rok 2011 rokiem Czesława Miłosza - UNECO ogłosiło rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Chemii. W związku z prośbą Pani Dyrektor I LO Jadwigi Andrzejewskiej Komisja wnosi o wsparcie i dofinansowanie konkursu dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, który odbędzie się w związku z dniem Patronki Marii Skłodowskiej-Curie oraz Międzynarodowym Rokiem Chemii.

Data wpływu: 2011-02-03            

Data przekazania: 2011-02-03

czytaj całość: Wniosek nr - 14/11

Wniosek nr - 15/11

Od:

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji              

Do:

Zarządu Powiatu Tczewskiego

W sprawie:

Komisja zapoznała się i rozpatrzyła pismo w sprawie zorganizowania sympozjum Międzynarodowego Kongresu na temat problemu ratowania zabytkowego Mostu Tczewskiego. Komisja rozumie potrzebę ochrony zabytków i popiera taką działalność, jednak ze względu na koszta takich działań pozostawia tę sprawę w kompetencji Zarządu.

Data wpływu: 2011-02-03            

Data przekazania: 2011-02-03

czytaj całość: Wniosek nr - 15/11

Wniosek nr - 16/11

Od:

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji              

Do:

Zarządu Powiatu Tczewskiego

W sprawie:

W związku z pismem Prezydenta Miasta Tczewa o wyznaczenie przedstawiciela samorządu powiatowego do prac w Radzie Strategii Rozwoju Tczewa – nikt z członków nie wyraził chęci pracy w Radzie, jeśli będzie taka konieczność jako Przewodnicząca Wiesława Quella może zgłosić swój akces. W związku z pismem Pani Magdy Olszewskiej dot. zaproszenia do współpracy przy redagowaniu miesięcznika Życie Powiatu zgłosił się Radny Piotr Łaga oraz Radna Wiesława Quella.

Data wpływu: 2011-02-03            

Data przekazania: 2011-02-03

czytaj całość: Wniosek nr - 16/11

Wniosek nr - 17/11

Od:

Komisji edukacji, Kultury, Sportu i Promocji              

Do: Zarządu Powiatu Tczewskiego

W sprawie:

Komisja występuje do Zarządu Powiatu z wnioskiem o potrzebę sporządzenia nowego Regulaminu. Komisja deklaruje opracowanie i przedstawienie nowego regulaminu do końca czerwca 2011 r.

Data wpływu: 2011-02-14            

Data przekazania: 2011-02-14

czytaj całość: Wniosek nr - 17/11

Wniosek nr - 18/11

Od:

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji              

Do:

Zarządu Powiatu Tczewskiego

W sprawie:

W toku dyskusji nad opiniowaniem wniosków osób zgłoszonych do nagrody Starosty Tczewskiego w dziedzinie kultury , komisja większością głosów proponuje do nagrody następujące osoby: 1) Krystyna Gierszewska, gm. Pelplin 2) Jadwiga Mielke, gm. Gniew 3) Elżbieta Grzenkowska, Tczew 4) Alicja Słyszewska, gm. Subkowy 5) Piotr Łaga, Pelplin Komisja proponuje przyznanie w/w osobom jednakowych nagród pieniężnych w wys. po 1 tys. zł. Do nagrody Starosty w dziedzinie sportu Komisja proponuje następujące osoby: 1) Krzysztof Uwijała, zawodnik klubu Sambor Tczew – 1000 zł 2) Tadeusz Galiński, trener klubu Sambor Tczew – 1000 zł 3) Kazimierz Libiszewski, działacz klubu Wierzyca Pelplin – 1000 zł 4) Roksana Karpińska, zawodniczka kolejowego klubu Unia Tczew – 500 zł 5) Sara Wojciechowska, zawodniczka kolejowego klubu Unia Tczew – 500 zł 6) Anna Rzepczyk, zawodniczka z Subkowy – 1000 zł 7) Robert Karnowski, trener w klubie Sambor Tczew – 1000 zł 8) Krzysztof Małkiewicz, zawodnik z Tczewa – 1000 zł 9) Lucyna Borkowska, zawodniczka klubu Sambor Tczew – 1000 zł

Data wpływu: 2011-02-14            

Data przekazania: 2011-02-14

czytaj całość: Wniosek nr - 18/11

Wniosek nr - 19/11

Od:

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji              

Do

Zarządu Powiatu Tczewskiego

W sprawie:

Komisja pozytywnie opiniuje wniosek o dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła w parafii w Wielkich Walichnowach, jednakże nie jest możliwe podejmowanie decyzji w przedmiotowej sprawie przed upływem terminu składania wniosków tj. 28 lutego 2011 wskazanego w uchwale. Komisja przedstawi opinię po wskazanym terminie.

Data wpływu: 2011-02-14            

Data przekazania: 2011-02-14

czytaj całość: Wniosek nr - 19/11

Wniosek nr - 20/11

Od:

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji              

Do:

Zarządu Powiatu Tczewskiego

W sprawie:

Członek Komisji Pani Barbara Matysiak zgłosiła wniosek do Zarządu o chęć udziału w redakcji ,,Życie Powiatu”.

Data wpływu: 2011-02-14            

Data przekazania: 2011-02-14

czytaj całość: Wniosek nr - 20/11

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama