Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Wniosek nr - 1/11

Od Komisja Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Do Zarząd Powiatu Tczewskiego Przewodniczący Rady Powiatu Tczewskiego

Dotyczy Komisja wnosi o podjęcie działań zmierzających do nieodpłatnego i bezwarunkowego przejęcia na cele oświatowe ( SOSW w Pelplinie) od Gminy Pelpin nieruchomości lokalowej położonej w Pelplinie, ul. Sambora 5a. Komisja proponuje przejęcie nie tylko 170m2 , o których była mowa podczas obrad w dniu 10.1.2011, ale także dodatkowej powierzchni, co umożliwiłoby umieszczenie na tej kondygnacji całego Internatu. Takiego rozwiązania nie wykluczył obecny na posiedzeniu Burmistrz Pelplina.

Data wpływu 2011-01-13

Data przekazania 2011-01-13

czytaj całość: Wniosek nr - 1/11

Wniosek nr - 2/11

Od:
Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Do:
Zarządu Powiatu Tczewskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Tczewskiego

W sprawie:
Komisja wnosi o przygotowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę II/7/10 z dnia 21 grudnia 2010r w sprawie ustalenia liczby, nazw i przedmiotu działania komisji stałych rady Powiatu Tczewskiego. Zmiana dotyczy rozszerzenia przedmiotu działania komisji poprzez dopisanie w załączniku do uchwały w p.4 następujących zakresów:

  • Opiniowanie i inicjowanie działań związanych z gospodarką nieruchomościami
  • Opiniowanie i inicjowanie działań związanych z transportem zbiorowym i drogami publicznymi
  • Opiniowanie i inicjowanie działań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz aktywizacją lokalnego rynku pracy. Ww. zakresy są opisane w art.4 ustawy o samorządzie powiatowym, a nie są ujęte w zakresach działania innych Komisji. Ich dopisanie pozwoli na usprawnienie prac samorządu powiatu tczewskiego.

Data wpływu: 2011-01-13            

Data przekazania:  2011-01-13 

czytaj całość: Wniosek nr - 2/11

Wniosek nr - 3/11

Od:

Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska          

Do:

Zarządu Powiatu Tczewskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Tczewskiego


W sprawie:

Komisja wnosi o uwzględnienie w budżecie Powiatu tczewskiego zwiększonej o 12 tys. zł składki Powiatu Tczewskiego dla LOT Kociewie na 2011. Wynika to z uzasadnionych potrzeb tego stowarzyszenia związanych z realizacją zadań potrzebnych lokalnej społeczności. Ponadto Komisja opowiada się zwiększeniem maksymalnej liczby członków komisji Rady Powiatu do 8 w celu umożliwienia wszystkim radnym pracy w komisjach odpowiadającym ich zainteresowaniom i kompetencjom. Postulujemy uwzględnienie tej propozycji w trakcie prac nad zmianą Statutu Powiatu Tczewskiego.

Data wpływu: 2011-01-13            

Data przekazania: 2011-01-13

czytaj całość: Wniosek nr - 3/11

Wniosek nr - 4/11

Od:
Komisji Rewizyjnej

Do:
Zarządu Powiatu Tczewskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Tczewskiego

W sprawie:
Komisja Rewizyjna na wniosek Radnego Andrzeja Semborowskiego wnosi o dokonanie analizy funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Sportu oraz o przedstawienie wizji jego funkcjonowania na lata 2010-2014

Data wpływu: 2011-01-14            

Data przekazania: 2011-01-14

czytaj całość: Wniosek nr - 4/11

Wniosek nr - 5/11

Od:
Komisji Rewizyjnej 

Do Zarząd Powiatu Tczewskiego Przewodniczący Rady Powiatu Tczewskiego

Dotyczy Po dokonaniu analizy zakresu działania Komisji problemowych, Komisja wnosi o możliwość dokonania zmiany w zakresach działalności Komisji i dokonania pewnych poprawek poprzez przeniesienie nazwy Promocji z Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej do Komisji Edukacji, Kultury i  Sportu wraz z punktami:

- propagowanie i promocja kultury Powiatu,

- promocja zewnętrzna i wewnętrzna Powiatu,

- współdziałanie z innymi Komisjami, jednostkami samorządowymi i instytucjami w celu tworzenia pozytywnego wizerunku Powiatu oraz dodanie punktu: - współpraca ze szkołami wyższymi, mająca na celu dalszą edukację absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Data wpływu 2011-01-14            

Data przekazania 2011-01-14

czytaj całość: Wniosek nr - 5/11

Wniosek nr - 6/11

Od:

Komisji Rewizyjnej

Do:

Zarządu Powiatu Tczewskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Tczewskiego

W sprawie:

Komisja wnosi o rozszerzenie zakresu działania Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej, Prorodzinnej i Promocji o punkt:
- współpraca z NFZ odnośnie kontraktowania usług medycznych na terenie Powiatu Tczewskiego ze szczególnym uzwzględnieniem opieki medycznej specjalistycznej.

Data wpływu: 2011-01-14            

Data przekazania: 2011-01-14    

 

czytaj całość: Wniosek nr - 6/11

Wniosek nr - 7/11

Od:

Komisji Budżetu i Finansów              

Do:

Zarządu Powiatu Tczewskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Tczewskiego

W sprawie:

Komisja wnosi wnioski i uwagi do Statutu Powiatu Tczewskiego: Czy § 61 i § 62 są zgodnie z istniejącymi przepisami nadrzędnymi, sprawa dotyczy zatrudnienia Skarbnika Powiatu i Sekretarz Powiatu.

Data wpływu 2011-01-18            

Data przekazania 2011-01-18

czytaj całość: Wniosek nr - 7/11

Wniosek nr - 8/11

Od:

Komisji Budżetu i Finansów              

Do:

Zarządu Powiatu Tczewskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Tczewskiego

W sprawie:

Komisja wnosi uwagi do Statutu Powiatu Tczewskiego wnioskuje o zmiany w § 45 pkt 1, aby zwiększyć liczbę członków komisji - od 4 do 8.

Data wpływu: 2011-01-18            

Data przekazania: 2011-01-18

czytaj całość: Wniosek nr - 8/11

Wniosek nr - 9/11

Od:

Komisji Budżetu i Finansów              

Do:

Zarządu Powiatu Tczewskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Tczewskiego

W sprawie:

Komisja zgłasza uwagę do Statutu Powiatu Tczewskiego dot. § 27 pkt 2.

Data wpływu: 2011-01-18            

Data przekazania: 2011-01-18

czytaj całość: Wniosek nr - 9/11

Wniosek nr - 10/11

Od:

Komisji Budżetu i Finansów              

Do:

Zarządu Powiatu Tczewskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Tczewskiego

W sprawie:

Komisja prosi o ustalenie formy usprawiedliwienia nieobecności radnych na sesjach u Przewodniczącego Rady Powiatu.

Data wpływu: 2011-01-18            

Data przekazania: 2011-01-18

czytaj całość: Wniosek nr - 10/11

przeczytaj treść ponownie

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama