Przejdź do treści

Ogłoszenie o zakończeniu naboru wniosków w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie w 2017 roku wkładu własnego organizacji pozarządowych w zakresie realizowanych projektów

Z uwagi na wyczerpanie puli środków finansowych przeznaczonych na prowadzenie konkursu ofert na dofinansowanie w 2017 roku wkładu własnego organizacji pozarządowych w zakresie realizowanych projektów ogłasza się zakończenie naboru wniosków na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich lub z innych programów o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

czytaj całość: Ogłoszenie o zakończeniu naboru wniosków w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie w 2017 roku wkładu własnego organizacji pozarządowych w zakresie realizowanych projektów

Ogłoszenie drugiego otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tczewskiego w zakresie realizowanych programów polityki zdrowotnej w 2017 roku

Zgodnie z uchwałą Nr 136/460/2017 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. ogłasza się drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tczewskiego w zakresie realizowanych programów polityki zdrowotnej w 2017 roku. 
Konkurs adresowany jest do do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność statutową w sferze objętej konkursem, w tym prowadzących działania  promujące zdrowy styl życia i/lub popularyzujące aktywność fizyczną. Dotyczy przeprowadzenia w okresie od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. działań w zakresie profilaktyki palenia tytoniu oraz profilaktyki nadwagi i otyłości.
Termin składania ofert: do dnia 31 lipca 2017 r. do godz. 15:00. 
Treść ogłoszenia poniżej.

czytaj całość: Ogłoszenie drugiego otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tczewskiego w zakresie realizowanych programów polityki zdrowotnej w 2017 roku

więcej

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookiesPortal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

arc-studio geodeta tczew geodezja inżynieryjna

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

Tczew strony www internetowe wordpress