Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ogłoszenie o wyborze realizatorów szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11 dziewcząt urodzonych w 2005 r. w drugim postępowaniu konkursowym

Zgodnie z uchwałą nr 126/415/2017 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. realizatorami szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11 dziewcząt urodzonych w 2005 r. w ramach Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem” zostali:

czytaj całość: Ogłoszenie o wyborze realizatorów szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11 dziewcząt urodzonych w 2005 r. w drugim postępowaniu konkursowym

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej na rok 2017 - rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie w związku z  ogłoszeniem konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza zainteresowane fundacje, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej na rok 2017. Celem działania komisji konkursowej jest opiniowanie złożonych ofert.

czytaj całość: Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej na rok 2017 - rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Zarząd Powiatu Tczewskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tczewskiego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON, przewidzianych do realizacji od dnia 1 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

czytaj całość: Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2016 rok

Zarząd Powiatu Tczewskiego uchwałą  nr 126/414/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. przyjął sprawozdanie z realizacji  Programu Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok.
Sprawozdanie to będzie przedmiotem obrad  XXIX Sesji Rady Powiatu Tczewskiego, która odbędzie się  25 kwietnia 2017 r. (wtorek) o godz. 11:00 w Sali Obrad Rady Powiatu przy ul. Piaskowej 2 w Tczewie.

czytaj całość: Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2016 rok

Obwieszczenie Starosty z dn. 14.04.2017

OBWIESZCZENIE

 STAROSTY TCZEWSKIEGO

z dnia 14 kwietnia 2017 r.

w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę

              Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353) Starosta Tczewski zawiadamia, że w dniu 14 kwietnia 2017 r. na wniosek DOVISTA Sp.z.o.o. została wydana decyzja o zatwierdzeniu projektu zamiennego do decyzji nr WB.6740.1.4.2014 z dnia 12.02.2014r. wydanej przez Starostę Tczewskiego dotyczącej zezwolenia na budowę hali magazynowej T6 z częścią biurowo-socjalną wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudową sieci wodociągowej i energetycznej na terenie działek nr 30/2, 31/2 i 14/2 w Wędkowach gm. Tczew, w zakresie określonym w projekcie budowlanym zamiennym.

 Z treścią decyzji zapoznać się można w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowej 2, I p., pokój 124,  tel. (58) 773 48 93 (godziny urzędowania dla klientów: poniedziałek i środa 7.30 - 12.00; wtorek 7.30 - 15.30; czwartek 7.30 – 16.30; piątek 7.30 - 14.30).

      

Obwieszczenie umieszcza się:

Tablice ogłoszeń – Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83 – 110 Tczew

Tablice ogłoszeń – Gmina Tczew, ul. Lecha 12, 83 – 110 Tczew

Strona internetowa: www.bip.powiat.tczew.pl

Strona internetowa: www.bip.tczew.pl 

czytaj całość: Obwieszczenie Starosty z dn. 14.04.2017

Obwieszczenie Starosty z dn. 07 kwietnia 2017

OBWIESZCZENIE

STAROSTY TCZEWSKIEGO

z dnia 7 kwietnia 2017 r.

 w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę

             Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353) Starosta Tczewski zawiadamia, że w dniu 7 kwietnia 2017 r. na wniosek Chatteris Investments Sp.z.o.o. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej „Gniew I” o mocy zainstalowanej 1 MW wraz z przyłączem i zjazdem, na terenie działek nr 99/3 i 388 w miejscowości Jaźwiska, gm. Gniew.

            Z treścią decyzji zapoznać się można w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowej 2, I p., pokój 124,  tel. (58) 773 48 93 (godziny urzędowania dla klientów: poniedziałek i środa 7.30 - 12.00; wtorek 7.30 - 15.30; czwartek 7.30 – 16.30; piątek 7.30 - 14.30).

                                             

 

 Obwieszczenie umieszcza się:

Tablice ogłoszeń – Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83 – 110 Tczew

Tablice ogłoszeń – Gmina Gniew, pl. Grunwaldzki 1, 83 – 140 Gniew

Strona internetowa: www.bip.powiat.tczew.pl

Strona internetowa: www.bip.tczew.pl 

 

czytaj całość: Obwieszczenie Starosty z dn. 07 kwietnia 2017

Ogłoszenie o wyborze realizatorów szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11 dziewcząt urodzonych w 2005 r.

Zgodnie z uchwałą nr 121/399/2017 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 17 marca 2017 r. realizatorami szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11 dziewcząt urodzonych w 2005 r. w ramach Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem” zostali:
  •  „Medica” Sp. z o. o. z siedzibą w Tczewie;
  • Zespół Opieki Zdrowotnej Medical Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Turze;
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Hipokrates” Krzysztof Leszczyński z siedzibą w miejscowości Subkowy;
  • Przychodnia Rogowscy Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Tczewie.

czytaj całość: Ogłoszenie o wyborze realizatorów szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11 dziewcząt urodzonych w 2005 r.

Ogłoszenie o możliwości składania ofert na wynajem powierzchni użytkowej w Zespole Kształcenia Zawodowego w Tczewie w roku 2017

Zespół Kształcenia Zawodowego przy ul: Sobieskiego 10 w Tczewie informuje o możliwości składania ofert na wynajem lokali użytkowych z wyłącznym przeznaczeniem na zajęcia dydaktyczne w roku 2017.

czytaj całość: Ogłoszenie o możliwości składania ofert na wynajem powierzchni użytkowej w Zespole Kształcenia Zawodowego w Tczewie w roku 2017

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookiesPortal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

HMS Endeavour model for sale

ITM usługi informatczne strony www Tczew

Tczew strony www internetowe