Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tczewskiego w zakresie realizowanych programów polityki zdrowotnej w 2017 roku

Zgodnie z uchwałą Nr 131/433/2017 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 25 maja 2017 r. ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tczewskiego w zakresie realizowanych programów polityki zdrowotnej w 2017 roku.
Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Dotyczy przeprowadzenia w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. działań w zakresie promocji zdrowia.
Termin składania ofert: do dnia 19 czerwca 2017 r. do godz. 15:00.
Treść ogłoszenia poniżej.

czytaj całość: Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tczewskiego w zakresie realizowanych programów polityki zdrowotnej w 2017 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2017 roku wkładu własnego organizacji pozarządowych w zakresie realizowanych projektów

Zgodnie z uchwałą Nr 128/423/2017 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r.
ogłasza się otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2017 roku wkładu własnego organizacji pozarządowych w zakresie realizowanych projektów.
Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które realizują projekty współfinansowane ze środków funduszy europejskich lub z innych programów o zasięgu co najmniej wojewódzkim.
Termin składania ofert: od 29 maja 2017 r. do 10 października 2017 r. do godz. 15:00 lub do wyczerpania środków budżetowych.
Treść ogłoszenia poniżej.

czytaj całość: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2017 roku wkładu własnego organizacji pozarządowych w zakresie realizowanych projektów

Ogłoszenie o wyborze realizatorów szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11 dziewcząt urodzonych w 2005 r. w drugim postępowaniu konkursowym

Zgodnie z uchwałą nr 126/415/2017 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. realizatorami szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11 dziewcząt urodzonych w 2005 r. w ramach Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem” zostali:

czytaj całość: Ogłoszenie o wyborze realizatorów szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11 dziewcząt urodzonych w 2005 r. w drugim postępowaniu konkursowym

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie bezkonkursowym – 1/2017

Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż na posiedzeniu w dniu 25 maja 2017 r. przyznano dotację Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniu z siedzibą w Jeleniu w wysokości 1.100,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: Turniej Siatkówki Plażowej na otwarcie nowego boiska.

czytaj całość: Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie bezkonkursowym – 1/2017

Obwieszczenie Starosty Tczewskiego z dnia 16 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY TCZEWSKIEGO

Starosta Tczewski działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579, 2138), w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255)

zawiadamia, że dnia 6 kwietnia 2017 r. na wniosek Gminy Miejskiej Tczew, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, dotyczące zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę:

oświetlenia, ciągu pieszo-jezdnego oraz miejsc parkingowych przy ul. Retmańskiej w Tczewie od ul. Czatkowskiej do kładki przy Kanale Młyńskim, dz. nr 22, 23, 28/38, 28/44, 28/62, 28/63, 46 obręb ewidencyjny 2 [Nr 0002], dz. nr 251 obręb ewidencyjny 1 [Nr 0001], jednostka ewidencyjna Tczew – M [221401_1].

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, I piętro, pokój nr 124 (tel. nr 58 77-34-942).

Godziny przyjmowania klientów w Wydziale Budownictwa: poniedziałek 7.30-12.00, wtorek 7.30-15.30, środa 7.30-12.00, czwartek 7.30-16.30, piątek 7.30-14.30.

czytaj całość: Obwieszczenie Starosty Tczewskiego z dnia 16 maja 2017 r.

Wykaz zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Tczewskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę - działka nr 11/15, położona w Tczewie przy ul. Armii Krajowej 84C

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości:

wykaz nieruchomości, stanowiącej przedmiot własności Powiatu Tczewskiego,

przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

czytaj całość: Wykaz zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Tczewskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę - działka nr 11/15, położona w Tczewie przy ul. Armii Krajowej 84C

OBWIESZCZENIE STAROSTY TCZEWSKIEGO z dnia 4 maja 2017 roku

OBWIESZCZENIE

STAROSTY TCZEWSKIEGO

Starosta Tczewski działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579, 2138), w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255)

zawiadamia, że dnia 30 marca 2017 r. na wniosek Gminy Gniew, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, dotyczące zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia:

pozwolenia na przebudowę ulicy Partyzantów w Gniewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (branża drogowa, sanitarna, elektroenergetyczna i teletechniczna) na terenie dziełek nr 1/1, 14/3, 14/4, 20/1, 30/9, 32/2 (arkusz mapy 7), 1/10, 1/11, 1/19, 1/24 (arkusz mapy 8), 21/2, 35/1, 35/3, 35/4, 35/5 (arkusz mapy 9), 3/15 (arkusz mapy 33) obręb Gniew [0019] jednostka ewidencyjna Gniew – M [221402_4].

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, I piętro, pokój nr 124 (tel. nr 58 77-34-889).

Godziny przyjmowania klientów w Wydziale Budownictwa: poniedziałek 7.30-12.00, wtorek 7.30-15.30, środa 7.30-12.00, czwartek 7.30-16.30, piątek 7.30-14.30.

czytaj całość: OBWIESZCZENIE STAROSTY TCZEWSKIEGO z dnia 4 maja 2017 roku

OBWIESZCZENIE STAROSTY TCZEWSKIEGO Z DNIA 28 KWIETNIA 2017 R.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY TCZEWSKIEGO

Starosta Tczewski działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579, 2138), w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255)

zawiadamia, że dnia 28 kwietnia 2017 r. po rozpatrzeniu wniosku INWEST-KOM w Gniewie sp. z o.o. wydał decyzję o pozwoleniu na budowę:

sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gniew w ulicach: Brzozowskiego, Górny Podmur, Piłsudskiego, Zamkowej i Placu Grunwaldzkim, na terenie działek nr 20, 30, 44/4, 45/2, 46, 47, 48/2, 49/2, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60/1, 60/2, 61/1, 62, 66, 67 i 68 [arkusz 10] obręb Gniew [0019] jednostka ewidencyjna Gniew – M [221402_4].

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, I piętro, pokój nr 124 (tel. nr 58 77-34-942).

Godziny przyjmowania klientów w Wydziale Budownictwa: poniedziałek 7.30-12.00, wtorek 7.30-15.30, środa 7.30-12.00, czwartek 7.30-16.30, piątek 7.30-14.30.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania obwieszczenia zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579, 2138).

 

czytaj całość: OBWIESZCZENIE STAROSTY TCZEWSKIEGO Z DNIA 28 KWIETNIA 2017 R.

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookiesPortal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

arc-studio geodezja tczew

ITM usługi informatczne strony www Tczew

Tczew strony www internetowe