Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Drugi konkurs ofert na realizację szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11 dziewcząt urodzonych w 2005 r.

Działając na podstawie art. 48b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Tczewskiego zaprasza do składania ofert na realizację szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11 dziewcząt urodzonych w 2005 r. w ramach  Powiatowego Programu Profilaktyka Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”.

czytaj całość: Drugi konkurs ofert na realizację szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11 dziewcząt urodzonych w 2005 r.

Ogłoszenie o możliwości składania ofert na wynajem powierzchni użytkowej w Zespole Kształcenia Zawodowego w Tczewie w roku 2017

Zespół Kształcenia Zawodowego przy ul: Sobieskiego 10 w Tczewie informuje o możliwości składania ofert na wynajem lokali użytkowych z wyłącznym przeznaczeniem na zajęcia dydaktyczne w roku 2017.

czytaj całość: Ogłoszenie o możliwości składania ofert na wynajem powierzchni użytkowej w Zespole Kształcenia Zawodowego w Tczewie w roku 2017

Informacja w sprawie bezprzetargowego najmu pomieszczeń

Zgodnie z Uchwałą nr XLVII/341/06 Rady Powiatu Tczewskiego z 22.08.2006r, Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie, oddaje w najem Firmie LOGAM pomieszczenia terapeutyczno-rehabilitacyjne oraz Stowarzyszeniu na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie, na potrzeby realizowanych działań projektowych, pokoje hotelowe. Wynajem nastąpi w trybie bezprzetargowym w związku z udzieloną zgodą Zarządu Powiatu Tczewskiego. 

czytaj całość: Informacja w sprawie bezprzetargowego najmu pomieszczeń

Ogłoszenie o wyborze realizatorów szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11 dziewcząt urodzonych w 2005 r.

Zgodnie z uchwałą nr 121/399/2017 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 17 marca 2017 r. realizatorami szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11 dziewcząt urodzonych w 2005 r. w ramach Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem” zostali:
  •  „Medica” Sp. z o. o. z siedzibą w Tczewie;
  • Zespół Opieki Zdrowotnej Medical Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Turze;
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Hipokrates” Krzysztof Leszczyński z siedzibą w miejscowości Subkowy;
  • Przychodnia Rogowscy Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Tczewie.

czytaj całość: Ogłoszenie o wyborze realizatorów szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11 dziewcząt urodzonych w 2005 r.

Nie będzie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kadencji 2017-2020

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w przeprowadzonym naborze przedstawicieli organizacji do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2017-2020 zgłoszono niewystarczającą liczbę kandydatów, w związku z czym, zgodnie z § 3 pkt 15 uchwały Nr XXII/156/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, nie tworzy się przedmiotowej Rady na kolejną 2017-2020 kadencję.

czytaj całość: Nie będzie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kadencji 2017-2020

Obwieszczenie Starosty z dn. 24.02.2017

OBWIESZCZENIE STAROSTY TCZEWSKIEGO

Starosta Tczewski działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23, 868, 996, 1579, 2138), w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1997 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255)

zawiadamia, że dnia 24 lutego 2017 roku wydał decyzję o pozwoleniu na budowę:

wiślanej trasy rowerowej w granicach miasta Tczewa w ramach „Realizacji Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 (Wiślana Trasa Rowerowa R–9 na terenie miasta Tczewa (Partnerstwo Miasta Tczewa)" wraz z budową i przebudową ulic, korektą niwelety wzdłuż WTR w zakresie ich prawidłowego funkcjonowania w połączeniu z nową trasą rowerową, budową  i przebudową sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, przebudową sieci wodociągowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, przebudową i budową oświetlenia, przebudową ogrodzeń w Tczewie, ul. Łąkowa, Czatkowska, Partyzantów, Nizinna, Nadbrzeżna.

 W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2,I piętro, pokój nr 124 (tel. nr 58 77-34-888).

Godziny przyjmowania klientów w Wydziale Budownictwa: poniedziałek 7.30 – 12.00, wtorek 7.30 – 15.30, środa 7.30 – 12.00, czwartek 7.30 – 16.30, piątek 7.30 – 14.30.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania obwieszczenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23, 868, 996, 1579, 2138).

 Tczew, dnia 24 lutego 2017 roku

czytaj całość: Obwieszczenie Starosty z dn. 24.02.2017

PISEMNE POSTĘPOWANIE NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI POWIATU TCZEWSKIEGO (Tczew, luty 2017 r.)

UWAGA! Termin składania ofert, po kolejnej zmianie, upływa w dniu 12 kwietnia2017 r. o godz. 12:00.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Mamok - Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie, tel. (58) 77 34 929

czytaj całość: PISEMNE POSTĘPOWANIE NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI POWIATU TCZEWSKIEGO (Tczew, luty 2017 r.)

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookiesPortal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

HMS Endeavour model for sale

ITM usługi informatczne strony www Tczew

Tczew strony www internetowe