Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych

Numer kolejny w ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego

Data wpisów do ewidencji 1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego Reprezentacja stowarzyszenia zwykłego Organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia zwykłego Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego Status organizacji pożytku publicznego Przekształcenie lub rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego Likwidator stowarzyszenia zwykłego Zastosowanie wobec stowarzyszenia zwykłego środkow nadzoru Uwagi
2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego
3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
1.

Kociewskie Stowarzyszenie Przyjaciół Pszczół Ziemi Pelplińskiej

22.03.2017r.

29.03.2017r. (zm. w rubryce 5)

1. 

a) ochrona środowiska;

b) ochrona pszczoły miodnej i owadów zapylających, jako integralnego składnika naturalnego w ekosystemie;

c) działanie na rzecz rozwoju i zachowania dziedzictwa kulturowego;

d) stałe rozwijanie i rozpowszechnianie pszczelarstwa, poprzez promocję wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców ziemi pelplińskiej (festyny, warsztaty, prelekcje, pokazy itp. działania);

e) promocja produktów pszczelich, w szczególności miodów kociewskich z ziemi pelplińskiej;

f) działania w zakresie ochrony przyrody, ochrona zdrowia;

g)inspirowanie wszystkich form pszczelarstwa oraz bartnictwa poprzez jego rozpowszechnianie;

h) współpraca z jednostkami gospodarki rolnej, leśnej w szczególności z rolnikami i leśnikami w zakresie poprawy struktury bazy pożytkowej dla pszczół;

i) promocja i edukacja w zakresie odnawialnych źródeł energii;

j) realizacja projektów wdrożeniowych w zakresie: ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zdrowia oraz odnawialnych źródeł energii;

k) opracowanie i wdrażanie projektów z zewnętrznymi źródłami dofinansowania (Unia Europejska oraz inne krajowe i międzynarodowe fundusze).

ul. Kościuszki 63,

83-130 Pelplin

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest przez przedstawiciela - Katarzyna Pirch

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej

13.03.2017r. NIE - - - -
2. Obszar Rzeczpospolitej Polskiej
3. 

a) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej; regionalnymi i lokalnymi organizacjami oraz podmiotami gospodarczymi, a także organizacjami społecznymi działającymi na rzecz celów określonych powyżej;

b) koordynowanie, opiniowanie i wspieranie merytoryczne inicjatyw zmierzających do ochrony lokalnego i regionalnego pszczelarstwa;

c) promowanie dziedzictwa kulturowego; 

d) służenie pomocą sympatykom pszczelarstwa i wszystkim tym którzy pragną lub chcą zostać pszczelarzami;

e) udział w przedsięwzięciach gospodarczych, imprezach kulturalnych, promocyjnych i handlowych, w tym konferencjach, giełdach, targach krajowych i zagranicznych.

2. - - - - - - - - - - - -
-
-
3. - - - - - - - - - - - -
-
-
4. - - - - - - - - - - - -
-
-
5. - - - - - - - - - - - -
-
-
6. - - - - - - - - - - - -
-
-
7. - - - - - - - - - - - -
-
-
8. - - - - - - - - - - - -
-
-
9. - - - - - - - - - - - -
-
-
10. - - - - - - - - - - - -
-
-
11. - - - - - - - - - - - -
-
-
12. - - - - - - - - - - - -
-
-

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Daria Prewysz-Kwinto
Wytwarzający/Odpowiadający:
Daria Prewysz-Kwinto (2016-05-19)
Wprowadzający:
Piotr Kujawski (2016-05-09 09:48:10)
Modyfikujący:
Ilona Galińska (2017-03-30 14:59:16)
Odpowiedzialny za treść:
Janusz Kreja
2016-05-09 09:48:10 Utworzenie
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2016-05-09 10:00:27 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2016-05-09 10:07:01 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2016-05-09 10:08:26 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2016-05-09 10:08:30 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2016-05-09 10:08:32 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2016-05-09 10:10:52 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2016-05-09 10:28:33 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2016-05-10 10:57:18 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2016-05-19 12:37:20 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2016-05-19 16:26:36 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2017-03-22 09:47:17 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2017-03-30 14:59:16 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
Informacje udostępnił:
Daria Prewysz-Kwinto
Wytwarzający/Odpowiadający:
Daria Prewysz-Kwinto (2016-05-19)
Wprowadzający:
Piotr Kujawski (2016-05-09 09:48:10)